s o f t w o l v e s . d k


Den højeste egenskab
når der skal disponeres
er at være uden form.

Sun Tzu,
Kunsten at føre Krig